Zawieranie umów drogą elektroniczną

Jeszcze jakiś czas temu e-mail służył wyłącznie do wysyłania prywatnych wiadomości. Z czasem przybrał formę medium, bez którego trudno wyobrazić sobie załatwianie wielu spraw, czy to natury urzędowej czy biznesowej. Wraz z rozwojem technologii informatycznych zmianie ulec musiały również restrykcje prawne dotyczące m.in. zawierania umów drogą elektroniczną. Obecnie możliwe staje się m.in. składanie elektrycznego podpisu czy oświadczenia woli wyłącznie poprzez e-mail. W polskim ustawodawstwie jest to już możliwe: poszczególnie umowy posiadają moc prawną, nawet jeśli wyrażone zostały ustnie. Umowy zawierane poprzez e-mail również, o ile spełniają określone warunki.

Czym jest elektroniczny podpis?

Należy uświadomić sobie, że umowa zawarta drogą elektroniczną nie jest tym samym, co umowa w formie pisemnej. W tym przypadku na dokumencie trzeba złożyć własnoręczny podpis. Istnieje jednak druga możliwość, znacznie bardziej ceniona przez przedsiębiorców, którym zależy na szybkim, ale jednocześnie jasnym zawieraniu umów z kontrahentami. Mowa o bezpiecznym podpisie elektronicznym, który aby mógł być ważny, musi być weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu. Przyporządkowany wyłącznie jednej osobie, przygotowany za pomocą bezpiecznych urządzeń i powiązany z danymi osoby składającej podpis staje się nie pełnoprawnym sposobem na zawarcie umowy. Wykorzystywany jest m.in. podczas składanie e-deklaracji ZUS, podpisywania faktur elektronicznych czy składania ofert przetargowych.

Jakie umowy można podpisać drogą elektroniczną?

Możliwości te stale się poszerzają – już dziś w sieci mamy do czynienia z wieloma rodzajami umów, choćby podczas robienia zakupów online czy podczas korzystania z zasobów serwisów informacyjnych. Obecnie większość umów można zawrzeć drogą elektroniczną, o ile przepisy lub strony zawierające umowę nie przewidują obecności dodatkowego, własnoręcznego podpisu. Istnieją jednak umowy, które wciąż jeszcze należy podpisywać przy użyciu tradycyjnego podpisu. Należą do nich głównie umowy wymagające sporządzenia aktu notarialnego, a zatem umowa sprzedaży nieruchomości czy spółki cywilnej.